Ειδικές κατασκευές από αλουμίνιο, σίδηρο, pvc, inox..